Jótállási feltételek

A szolgáltató az általa elvégzett javítási munkáért és a javítás során beépített alkatrészekért a 249/2004. ( VIII. 27.) Korm. rendelet alapján az alábbi feltételek mellett jótállást vállal, mely a javítást követően átadott jótállási jeggyel, valamint a számlával érvényesíthető a 20.000,- Ft-ot meghaladó javítások esetén.

1./ A végzett javítás:

Javítási művelet megnevezése

A jótállás mértéke

 • kisjavítás: javító készlettel, hátlap, kompresszorkerék cserével.
6 hónap vagy 6000 km vagy 120 üzemóra
amelyik hamarabb bekövetkezik
 • középjavítás: javító készlettel, csapágyházzal v. tengely cserével stb.
6 hónap vagy 6000 km vagy 120 üzemóra
amelyik hamarabb bekövetkezik
 • nagyjavítás: középrész cserével,
6 hónap vagy 6000 km vagy 120 üzemóra
 • felújított turbófeltöltő
amelyik hamarabb bekövetkezik
 • új turbófeltöltő
12 hónap vagy 10000 km vagy 200 üzemóra
amelyik hamarabb bekövetkezik

2./ A jótállási idő a szolgáltatás elvégzése után a turbófeltöltőnek a megrendelő vagy megbízottja részére történő átadásával kezdődik.

3./ A megrendelő jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla, nyugta bemutatásával     a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történő bejelentéssel érvényesítheti.

4./ Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

 • az alkatrészt a megrendelő hozta,
 • a hiba természetes elhasználódás következménye
 • ha a turbófeltöltő lapátkerekei idegen külső anyag által sérültek
 • ha a jármű motorját elektronikával tuningolták / Chip tuning / amely túlpörgést okozott- ha a turbófeltöltő meghibásodása a vezérlő elektronika meghibásodása miatt következett be,  amely túlpörgést okozott
 • ha a turbófeltöltő beszerelését és üzembe helyezését nem szakszerviz végezte
 • ha nem a beépítési előírásnak megfelelően helyezték üzembe és a motor induláskor a turbófeltöltő nem kapott  kenőolajat és a csapágy anyaga felkenődött
 • ha nem tartották be a motor gyártójának a karbantartásra vonatkozó előírásait, nem tartották be az olajcsere, olajszűrő csere, légszűrő csere időpontjait

5./ Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:

 • ha a turbófeltöltőről hiányzik a javítási azonosító tábla, vagy azonosítási adat
 • ha a turbófeltöltőt megbontották, átalakították
 • ha nem tartották be a karbantartási előírásokat
 • ha a turbófeltöltő megsérül, vagy megsemmisül / balesetes sérülés, tűzeset, stb./
 • a járművet vagy motort nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően, illetve szakszerűtlenül üzemeltették
 • ha a járművet hibás km-órával vagy rossz üzemóra számlálóval tartósan üzemeltetik

Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:

 • ha nem az előírt tüzelőanyagot, kenőanyagot használják
 • ha a turbófeltöltőt beépítés előtt nem megfelelően tárolják
 • ha nem megfelelően üzemeltetik / pl. légszűrő nélkül, lyukas szívócsővel, szennyezett légszűrőbetéttel, eltömődött kartergáz szűrővel, a megengedettnél magasabb olajnívóval, stb. /
 • ha a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idézhet elő
 • ha a járművel versenyen vesznek részt
 • ha járművet túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják